• 01Firemní identita - Myšlenka. Značka. Úspěch.

  • Na úplném prvopočátku v podnikání bychom si měli uvědomit hodnoty a vize k čemu podnik povede.
  • Hodnoty v podniku (podnikání), nám dodávají sílu a víru jít v před a dále se rozvíjet.
  • Motivují nás k uskutečňování nových myšlenek a dávají nám možnost vyniknout.

  02K čemu slouží firemní identita?

  • Firemní identita je vnější vystupování firmy k okolí a zákazníkům, koncept jednotlivých prvků vizuální prezentace společnosti. Firemní identita je nezbytnou součástí každé úspěšné firmy. Představuje důležitý nástroj při budování silné a nezaměnitelné značky.
  • Firemní identita představuje kulturu, styl, principy a tradice, které firma vyznává a prezentuje se s ní před klienty nebo na veřejnosti. Ucelená corporate identity vás zviditelní.
  • Pamatujte - o kom se neví, jako by nebyl.

  03Obsah firemní identity

  • Jednotlivý vizuální styl
  • Logo
  • Firemní tiskoviny (hlavičkové papíry, obálky, vizitky)
  • Propagační tiskoviny (letáky, brožury, katalogy)
  • Malá architektura (nástěnky, navigační systém v areálu firmy)
  • Webové stránky
  • Firemní videoprezentace


  04Financování firemní identity

  • Podnikatel či firma může financovat svou činnost buď z vlastních nebo cizích zdrojů. Mezi nejčastěji využívané cizí zdroje pak patří bankovní úvěry nebo finanční leasing.
  • Naše firma (jako jediná) je schopná zajistit financování projektu pomocí finančního leasingu.